פקודי

לח, ל: מזבח הנחשת- כאן בלבד, בשקלול הכלכלי של עשיית המשכן, נקרא בתורה על שם החומר ממנו עשוי ולא 'מזבח העולה' על שם עבודתו.

לט, לח: מזבח הזהב- קרוי בשעת עשייתו על שם חומרו כמזבח הנחושת. מזבח הזהב נקרא כך בעוד מקום בתורה, בעת כיסויו לשם נשיאתו. גם שם נזכר בהקשר מנותק מעבודתו.

מ, לד: וכבוד ה' מלא את המשכן- בדברי הימים ב ז מובא תיאור דומה לקבלת ה' את בית המקדש. מיד לאחר תפילת שלמה בחנוכת בית המקדש, נכתב "וכבוד ה' מלא את הבית".