סיכום חומש דברים

ספר דברים נאמר לאחר השלמת חינוך העם במדבר טרם כניסתם לארץ. בספר זה כבר העם לא חוטא וכולו מוקדש לנאומי משה. משה שייך לדור המדבר שלא זכה להכנס לארץ, וספרנו כולל נאומיו המכוונים לדור שיכבוש את הארץ בפרט ולדורות הבאים בכלל. תחילת הספר בסיכום ימי בני ישראל במדבר כזירוז למלחמת כיבוש הארץ המוכרחת לבוא. אזהרת ישראל להישמר מעברות לאחר הכניסה לארץ. מצוות התורה ניתנו בראש ובראשונה לבני ישראל כדי שיקיימו אותן בארצם. לימוד מצוות התורה לדור הבא פותח בעשרת הדיברות. בירור יחסי ה' וישראל מתחילת בחירת האבות עד לדור הנוכחי על חטאיו. החל מפרשת כי תבוא היחס אל העם הוא כבר כבוגר בעל יכולת עשייה ולא רק כמושא הציוויים הסביל. בברית ערבות מואב העם לוקח חלק פעיל שלא כבברית חורב. בפרשת האזינו נמסרת שירה אשר מכוונת לעתידו הרחוק של העם, אותה על העם לשמור ולהעביר לבניו. פרשת וזאת הברכה מסכמת את פועל משה וכוללת את ברכתו, תיאור מותו והנצחת מקומו בעם.

מודעות פרסומת