הקפיטליזם והחסרונות הטמונים בחובו – עיון צמוד בכתבי אדם סמית, קרל מרקס ומקס ובר

תקציר: בעבודה זו אבקש לחקור את מהותו של הקפיטליזם, על מעלותיו וחסרונותיו, דרך עבודותיהם של שלושה מהוגיו הגדולים: אדם סמית, קרל מרקס ומקס ובר. מלבד המבוא, בעבודה ישנם ארבעה פרקים. פרק אחד לכל אחד מההוגים, ולבסוף פרק המבטא את השקפתי שלי על סמך דבריהם ובהתאם לתקופתנו. בפרקים שהוקדשו להוגים, בעיקר אסכם את דברי מחשבתם, ועל זאת אוסיף התייחסויות מקומיות שלי לדבריהם. בד"כ תחומי עבודותיהם השונות לא חפפו, ולמעשה הם מאירים צדדים שונים של הקפיטליזם. עם זאת, לעיתים ההוגים עוסקים בנושא משותף. במקרים אלו אציג את השוואת דבריהם, אם כחיזוק זה לזה, ואם כניגוד.
המטרה המרכזית ששמתי לי בעבודה זאת, היא להציג את דברי ההוגים נאמנה ככל הניתן. כדי להימנע מחציצת מסננת התודעה שלי, לעיתים תכופות אצטט את ההוגים בלשונם. השתדלתי להקיף את כל דבריהם החשובים לנושא העבודה, אף שספריהם הנדונים ארוכים למדי. מפאת היקף גדול זה, בציטוטים הרבים שאביא מדבריהם אשתדל לקצר כמה שניתן. סקירה זו של כתביהם תהיה מצע לעבודה, ועליה אוסיף הרחבות, ביקורות והשקפות פירות מחשבתי, שזו המטרה המשנית של העבודה.

פרק 1: מבוא

פרק 2: אדם סמית

פרק 3: קרל מרקס

פרק 4: מקס ובר

פרק 5: חזון אישי לעתיד הסדר הכלכלי

ביבליוגרפיה