געגוע מטושטש – שיר משבוע מלחמה

געגוע מטושטש

הוגה געיות יגון ותוגה
מהיגע לרגע להרגע
חג לי מהחג אך המחוג לא מתקדם בחוגה מאז פגה הפוגה
זוהי שגעת ההצגה
שוטה שותת ת"ש וכתוש
שתוי ללא שיטה נטוש
משוטט מבלי די לשתות
סטרתי לי אולם לסטרי השביל ממשיך לסטות
אלי שת לי מטוס ישעט הביתה
או ולו שעת שינה לי נתת